Fagbladet GLAS

Fagbladet Glas

Fagbladet GLAS udgives af udgives af Glasteknisk forening, der omfatter medlemmer af Glasindustrien og medlemmer i Glarmesterlauget Danmark.

Bladet udgives 4 gange årligt: april, juni, september og november i et distribueret oplag på omkring 6.000.

Bladets målsætning er at:

  • Inspirere til nyskabende og funktionelle glasløsninger i byggeriet
  • Informere om byggeprojekter hvor glas og glarmestre spiller en vigtig rolle.
  • Markedsføre glasleverandørernes og glarmestrenes ydelser overfor beslutningstagere indenfor byggeriet
  • Informere om den tekniske udvikling i glasbranchen

Fagbladet GLAS er det eneste specialmedie i Danmark, der er målrettet glasbranchen. Bladet dækker alle aspekter inden for glas – anvendelse af glas til bygninger, facader konstruktioner, gulve, aptering og interiør til teknik, forskning og udvikling og nye løsninger/produkter.

Redaktionen

  • Kim Sejr, ansvarshavende redaktør
  • Claus Christian Jensen
  • Poul Sabroe
  • Mikkel Læssøe Thomsen

Annoncesalg

Mediekonsulent Steffen Aunø
4813 1375 – sa@huginmedia.dk

Mediekonsulent Finn Chortsen
4813 1372 – fc@huginmedia.dk