Magasinet Beton

Magasinet Beton udgives af Samvirket for udgivelse af bladet Beton, hvis parter er Dansk Betonforening og Dansk Beton.

Magasinet Beton udkommer fire gange årligt i februar, maj, august og november i et distribueret oplag på 5.500.

Magasinets formål er at fremme optimal og bæredygtig brug af beton og betonprodukter både teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Det sker ved at orientere om udviklingen indenfor betonteknologi og betonproduktion samt ved at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder.

Magasinet Beton er Danmarks eneste fagblad, der direkte retter sig mod betonbranchen. Magasinet dækker alle aspekter af beton – fra forskning og udvikling over produktion og anvendelse af beton til vedligeholdelse af bygninger og anlægsarbejder.

Magasinet har udkommet i sin nuværende form siden 1984, men det har rødder tilbage til 1917 og er verdens ældste betonblad.

Redaktionen

Medlemmer udpeget af Dansk Beton:
Dorte Mathiesen, Dansk Beton
Per Bachmann, Spæncom A/S
Jørgen Schou, Unicon A/S
Jørgen Lauritsen, Aarhus Cementvarefabrik

Medlemmer udpeget af Dansk Betonforening:
Anette Berrig, BB Fiberbeton
Niels Christian Lønow, MT Højgaard A/S

Ansvarshavende redaktør:
Kim Sejr

Mail: redaktionen@danskbeton.dk
Tlf: 48 13 13 73

Annoncesalg

Beyerholm Media
v/Annette Beyerholm
Tlf: 40 46 15 57
Materiale sendes til:
beyerholmbeton@gmail.com

Abonnement

http://www.danskbeton.dk/magasinet-beton/bliv-abonnent/